Τα Νέα μας

18 October 2021, Monday

Νέα

Η Συνέλιξις ανακοινώνει την έναρξη του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος για τη Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων Γεωργίας Ακριβείας» στο πλαίσιο της Δράσης 1.β.3 «ΕΠ Βόρειο Αιγαίο» [...]